Κέντρο Ψυχοθεραπείας - Νικολίνα Ναλμπαντίδου & Ελένη Πόδα

 
Το κέντρο ψυχοθεραπείας βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επι της οδού Τσιμισκή, στον αριθμό 10, στον 3οόροφο του Μεγάρου Κόφφα.